NAJWAŻNIEJSZY DLA NAS JEST PACJENT
INTRO
O FIRMIE
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
OFERTA ZABIEGOWA
KSIĘGA GOŚCI
WIZYTA DOMOWA
OFERTA HANDLOWA
REFUNDACJE I DOFINANSOWANIA

REFUNDACJA NFZ


Refundacje przyznawane przez NFZ nie wymagają od pacjentów orzeczenia o niepełnosprawności. Pacjent może ubiegać się o otrzymanie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie wniosku wydanego przez lekarza. W przypadku takiego rodzaju sprzętu, jak kule, laski, balkoniki, materace i poduszki przeciwodleżynowe, pończochy kikutowe, cewniki, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu, wniosek wystawia lekarz pierwszego kontaktu.
Natomiast w celu uzyskania pozostałego sprzętu pacjent musi zgłosić się do lekarza specjalisty takich specjalności jak: ortopeda, neurolog, traumatolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej. Lekarze wymienionych specjalizacji są uprawnieni do wystawiania wniosków na taki rodzaj zaopatrzenia ortopedycznego, jak wózki inwalidzkie, stabilizatory kończyn i tułowia, aparatów ortopedycznych, protez kończyn, specjalistycznych ortez.
 

Kolejnym krokiem jest przekazanie  wniosku wystawionego przez lekarza określonej delegaturze NFZ wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego celem potwierdzenia 
Z potwierdzonym przez NFZ wnioskiem  pacjent udaje się do naszej placówki, która wydaje wskazany przez lekarza rodzaj sprzętu bezpłatnie na podstawie określonej wartości refundacji, lub dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowaną, a końcową ceną produktu.

 Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że z refundacją koszt zakupu tych i innych środków ortopedycznych i pomocniczych jest niewielki. Większość pacjentów i ich rodzin przerażona jest formalnościami, przez jakie muszą przejść, by zdobyć upragniony sprzęt ortopedyczny. Dlatego nasz zespół służy pomocą w wypełnianiu wniosków, poszukiwaniu źródeł finansowania oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru sprzętu.

DOFINANSOWANIE Z POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE


Dofinansowanie przyznawane przez PCPR wraz z refundacją z NFZ pozwalają zdobyć niezbędny sprzęt specjalistyczny nawet bezpłatnie.
Pacjenci, chcący ubiegać się o refundacje z PCPR na specjalistyczny sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, pomoce techniczne czy pokonywanie barier architektonicznych, muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Tylko na tej podstawie mogą składać wnioski do PCPR.


Istnieją 3 rodzaje wniosków:

1.Refundacja zakupu przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ – maksymalnie 150% limitu cenowego NFZ.

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ). O dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu można starać się również zanim zostanie zrealizowany wniosek NFZ. Np. limit kwoty refundowanej przez NFZ na wózek inwalidzki dziecięcy wynosi 1800 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 2700 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 4500 zł.

2.Refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja do 60%

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowania można starać się na zakup różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji, koncentratory tlenu, bieżnie elektryczne i wiele innych.

3.Refundacja zakupu środków technicznych i wykonania przebudowy lokalu – refundacja do 80%.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o refundację w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup podnośnika transportowo – kąpielowego, schodołazu, krzesełka schodowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu dofinansowaniu można również przystosować miejsce zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
-kserokopię zlecenia (wniosku);
-fakturę na wybrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ);
-oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym;
-orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
-wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym PCPR)
-numer NIP

INTRO
O FIRMIE
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
OFERTA ZABIEGOWA
KSIĘGA GOŚCI
WIZYTA DOMOWA
OFERTA HANDLOWA
REFUNDACJE I DOFINANSOWANIA