NAJWAŻNIEJSZY DLA NAS JEST PACJENT
INTRO
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
OFERTA ZABIEGOWA
KSIĘGA GOŚCI
WIZYTA DOMOWA
OFERTA HANDLOWA
REFUNDACJE I DOFINANSOWANIA
PARTNERZY
KONTAKT
PERSONEL
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
CENNIK

              
C E N N I K   U S Ł U G  R E H A B I L T A C Y J N Y C H

 

                 

 

F I Z Y K O T E R A P I A

 
 
L.p.
 
 
Nazwa zabiegu
 
 
CENA
 
[ t ]
1
Galwanizacja
 10,00
 
20
min.
2
Prądy diadynamiczne
  10,00 
 
15
min.
3
Jonoforeza
  10,00 
 
20
min.
4
Elektrostymulacja
  10,00 
 
20
min.
5
Prądy TENS
 10,00
 
20
min.
6
Prądy Kotza
10,00
 
20
min.
7
Prądy Traberta
 10,00
 
20
min.
8
Prądy interferencyjne
  10,00 
 
20
min.
9
Viofor - magnetostymulacja
10,00
 
12
min.
 10 Ledoterapia 10,00 25 min.
 11
Diatermia krótkofalowa
15,00
 
15
min.
12
Magnetoterapia
10,00
 
15
min.
13
Ultradźwięki
 10,00 
 
10
min.
14
Sollux
 7,00
 
10
min.
15
Bioptron
 7,00
 
10
min.
16
Laseroterapia punktowa
15,00
 
 
min.
17
Laseroterapia ze skanera
 10,00
 
10
min.
18
Okłady borowinowe
12,00
 
20
min.
19
Krioterapia miejscowa (CO2)
12,00 
 
do 3
min.

M A S A Ż  L E C Z N I C Z Y

 
L.p.
 
Nazwa zabiegu
 
CENA
1
Masaż suchy całkowity
100,00
2
Masaż suchy częściowy
 50,00
3
Masaż kręgosłupa
 70,00
4
Masaż wirowy kkg
 15,00
5
Masaż wirowy kkd
 15,00
6
Aquavibron częściowy
  10,00K I N E Z Y T E R A P I A

 

 
L.p.
 
Nazwa zabiegu
 
CENA
 
[ t ]
1
Ćwiczenia bierne
 15,00 
20
min.
2
Ćwiczenia czynne
 15,00 
20
min.
3
Ćwiczenia izometryczne
15,00
15
min.
4
Ćwiczenia ogólnousprawniające
 10,00 
30
min.
5
Ćwiczenia korekcyjne indywidualne PNF
30,00
30
min.
6
Ćwiczenia korekcyjne grupowe
10,00
30
min.
7 Instruktaż ćwiczeń korekcyjnych 20,00 45 min.
8
Wyciąg kręgosłupa
 10,00
20
min.
9
Program usprawnienia indywidualnego
w schorzeniach neurologicznych
 5,00
40
min.
10
Ćwiczenia w odciążeniu
 20,00 
20
min.

 

    11

 

Kinesiotaping

 

      40,00

zł/m
12 Bieżnia 10,00 30  min.

 


INTRO
O FIRMIE
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
OFERTA ZABIEGOWA
KSIĘGA GOŚCI
WIZYTA DOMOWA
OFERTA HANDLOWA
REFUNDACJE I DOFINANSOWANIA